آقای صدرا یکی از دوستان مشترک شهید حجت و شهید فاتح و شهید کلانی و... تعریف میکند:

یادش بخیر یک روز در اتاق شش هفت نفری بودیم. شهید حجت و شهید فاتح هم بودند. همه تست هوش می زدیم تا زورآزمایی هوشی کنیم. ما که خودمان را دکتر و کارشناس ارشد علوم نظری می گرفتیم و ادعایمان گوش زمین و آسمان را کر می کند هیچکدام از 112 و 113 نتوانستیم بالاتر بزنیم ولی شهید حجت 133 زدند. این یعنی هوش ایشان از آدمهای معمولی و از همه افراد جمع مان خیلی بالاتر بود..


روح شان شاد و راهشان پر رهرو

منبع :

shahid_hojjat@

منبع : مدافعان حرم (پروانه های شهر دمشق) |خاطره ای از سردار شهید حجت
برچسب ها : شهید ,شهید فاتح